מיכל ממליצה על...

סיפור ממיס

אני יודעת ,זה קצת נחשב פאסה… אבל סיפור עם ציונות הוא סיפור שממיס אותי., בטח כשמדובר בציונות עם גלידה.  את סיסי פגשתי בגלידריה שלה ושל

לקריאה